دريچه‌اي نو به مديريت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب نظريات روان‌شناختي را با تصميم‌گيري هاي مديريت سازمانها پيوند مي‌دهد و آخرين يافته ‌هاي علمي را با زباني ساده و روان تشريح مي‌كند مطالعه كتاب حاضر براي مديران در سطوح مختلف ، از مديران رده هاي پايين گرفته تا مديران مياني و ارشد ، بسيار مفيد و آموزنده مي باشد. نويسنده نشان مي دهد كه چرا نحوه مديريت كنوني ما تا اين اندازه ناكام مي‌ماند ، و سعي دارد تا رويكردهاي جديد و موثرتر براي مديريت ارائه كند.

قیمت محصول:

15,000 تومان


نظرات شما: