ناطور دشت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«تنها كاري كه آدم لازم است بكند اين است كه چيزي بگويد كه كسي از آن سر درنياورد، و آن‌وقت هر كاري كه دلتان بخواهد برايتان انجام مي‌دهند.» عصيان عليه روابط، ارزش‌ها و عادت‌ها، يا رويارويي با اندوه معصوميت از دست رفته؛ ناطور دشت هر دوي اين‌هاست. به بياني ديگر مواجهه با گونه‌اي تنهايي محتوم و تلاش براي تاب آوردن، چه بسا چون ساز و كاري براي ادامه زيستن.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما