منحني دوم (ديدگاه‌هايي در نوسازي جامعه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آينده چه ارمغاني براي جامعه دارد؟ چارلز هندي يكي از انديشمندان بزرگ معاصر است. در «منحني دوم» برپايه عمري كار و تلاشش، نگاهي به آينده مي‌اندازد تا ببيند چه چالش‌ها و فرصت‌هايي پيش رو است. او به رويه‌هاي رايج سرمايه‌داري مي‌نگرد و مي‌پرسد آيا اين نظام پايدار خواهد بود. او آسيب‌هاي جامعه‌اي را بررسي مي‌كند كه برمبناي اعتبار بنا شده است. باور نادرست رشد بي‌وفقه را به چالش مي‌كشد. حتي مي‌پرسد آيا نبايد در نقش‌هايمان به عنوان دانشجو، پدر يا مادر، كارمند و رأي‌دهنده در زندگي بازنگري كنيم و هدف جامعه ايده‌آل آينده چه بايد باشد. مانند هميشه برانگيزنده و متفكرانه، پرسش‌هايي را مطرح مي‌كند كه همه ما بايد از خود بپرسيم و همزمان، سمت و سويي را كه به پاسخ آن‌ها مي‌انجامد به ما نشان مي‌دهد.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما