سلسله درس‌هاي تفكر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رمز بهترين و سريع‌ترين راه ارتباطي است. ارتباط از طريق رمز تنها موقعي موثر و امكان‌پذير است كه قالب‌هاي پيش‌ساخته‌اي براي اجراي عملياتي خاص موجود مي‌باشد. اين قالب‌ها ممكن است بسيار پيچيده و مفصل باشند، اما فقط با انتقال عنوان رمز، كل اطلاعات مورد نياز انتقال مي‌يابد. در اين كتاب رمزهاي انتخاب شده همان سرواژه‌ها هستند. كليد موفقيت درس‌هاي تفكر دوبونو همين رمزها هستند، كه هر چند در ابتدا غريب و ناملموس به نظر مي‌رسند، ولي پس از آشنايي كامل با اين رمزها بزودي فوايد بسيار و شگرف آنها بر شخص آشكار مي‌گردد. اگر بخواهيم ابزارهاي ارائه شده در كتاب حاضر را به شكل بسيار ساده‌اي معرفي كنيم، بايد بگوييم هر رمز يا سرواژه به كار رفته، درست مثل بستن نخ به دور يكي از انگشتان دست است كه با ديدن آن فورا به ياد كاري مي‌افتيد كه آن نخ را به نيت انجام دادن آن به دور انگشتان بسته بوديد: به سادگي يك بشكن ... به سادگي يك چشمك...

قیمت محصول:

9,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما