تمرين‌هاي زوج‌درماني هيجان‌مدار (ايجاد رابطه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر يكي از بهترين منابع پژوهش‌محور زوج‌‌درماني است كه با رويكرد هيجان‌مدار تدوين شده و درمان هيجان‌مدار را به صورتي گسترده و عميق مورد توجه قرار مي‌دهد. نويسنده در اين اثر، قلمرو زوج‌درماني و درمان هيجان‌مدار، موضوع دلبستگي و عشق و مباني فلسفي آن، نظريه تغيير، مباني درمان هيجان‌مدار، خانواده‌درماني، شيوه‌هاي مداخله و بالاخره سنجش و ارزيابي همراه با ذكر مورد را به روشني تبيين مي‌كند. مطالعه اين كتاب هم براي دانشجويان روانشناسي، مشاوره و روان‌درمانگران و هم متخصصان سلامت روان مفيد است.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما