درمان‌هاي وجودي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان درماني وجودي در ايران به طور معمول با مكتب وجودي انسان گرايانه كه برند غالب درمان وجودي در ايالات متحده است وآن هم با خوانش يالوم از اين مكتب شناخته مي شود.از سوي ديگر امروزه برداشت غالب از روان درماني وجودي به كاربستي تقليل يافته است. كوپر با نگاهي نقادانه، تشابهات، و تمايزات اين رويكردها را آشكار مي سازد و از رهگذر مطالعه موردي، گستره‌اي متنوع از كاربست‌هايشان را در برابر ديدگان خواننده مي نهد.

180,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما