الگوي شخصيت و اخلاق نفساني در سنت الهي (جلد اول)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مجموعه خواست خداوند محقق مي شود به واقع تجلي خواست خداوند است كه محقق شده است مجموعه اي در بيان نه گانه ايراني و ريشه هاي رويكردي در شخصيت شناسي با عنوان انياگرام كه در طول چند دهه اخير به طور چشمگيري جوامع غربي را در بر گرفته است. ريشه هاي اصيل آيين كهن فتوت و جوانمردي كه در فرهنگ شرق و به ويژه انديشمندان ايراني است. آييني كهن الگو كه با دركي جامع از نياز انسان عصر كنوني با بهره مندي از دانش روانشناسي تربيتي ، اخلاق و عرفان به روز شده است.

35,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما