تغيير هيجان با هيجان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر چيكده‌اي است از حدود 40 سال تلاش پروفسور لزلي گرينبرگ خالق رويكرد هيجان‌مدار و به نظر عصاره‌اي است بر درك درمان هيجام‌مدار. در اين مي‌خوانيم كه هيجان نقطه شروع حيات يك انسان است و تجربه با هيجان شروع مي‌شود و با معنا به پايان مي‌رسد. گاهي اين تجربه ناقص مي‌ماند و هيجان بلوكه مي‌شود و بايد آن را از اين انسداد خارج كرد كه شايد بتوان گفت قفل‌گشايي هيجان. تنها راه برون‌رفت از اين بن‌بستء تبديل هيجان به هيجان است. درخت هيجاني شامل عاطفهء هيجان و احساس مي‌باشد. عاطفه را مي‌توان تنه درخت و ريشه‌هاي فيزولوژيك آن تصور كردء مثل برانگيخته شدن يا آرام بودن. هيجان نيز شاخه‌هاي اصلي درختء همچون هيجان‌هايي كه با قطعيت نام‌گذاري شده‌اند نظير خشمء غمء و ترس. و احساساتء شاخه‌هاي كوچك برگ‌دار درخت هستندء كه به لحاظ اجتماعي و شناختي به شدت تاثيرگذار مي‌باشندء مثل رنجيدگي ء نااميديء يا بدگماني. هيجان‌هاي اين‌گونه با هم هستند و به هم تبديل مي‌شوند.

120,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما