مردان مريخي زنان ونوسي (راهنماي روابط زناشويي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زن و مرد با هم تفاوت دارند و اطلاع از كم و كيف اين تفاوت‌ها راه‌گشاي تفاهم آن‌هاست. اين كتاب كه كليه مباحث آن ماحصل تجربيات دقيق در طي سال‌ها تحقيق و جلسات مشاوره با خانواده‌هاي شركت‌كننده در دوره‌هاي آموزشي است، چنين هدفي را دنبال مي‌كند.

قیمت محصول:

50,000 تومان


نظرات شما