انسان‌شناسي يادگيري در كودكي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

انسان‌شناساني كه در نگارش اين كتاب سهيم بوده‌اند، شيوه‌هاي يادگيري كودكان را در زمينه‌هايي مكتوب كرده‌اند كه تاكنون براي دانش غربي ناشناخته بوده و تعميم‌هايي كه درباره ‌يادگيري انسان صورت‌بندي كرده‌اند، با ملاحظه ‌جامع‌نگر شواهد موجود صورت گرفته، و نه با استنتاج از مطالعاتي محدود، يا با تحميل نظريه‌هايي كه موضوعيت‌شان محل ترديد است. نتايج كوشش آنها آشكار‌گرِ ويژگي‌هاي جهان‌شمول و تغييرپذير در يادگيري به‌‌مثابه‌ وجه مبنايي سازگاري‌ يافتن انسان است.

165,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما