قانون موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب زيربناي هر آن چيزي است كه موفقيت نام دارد. موفقيت تا حد زيادي يعني توانايي تطبيق موقرانه و هماهنگ با شرايط مختلف و در كل زندگي همواره در حال تغيير! اين هماهنگي بر اساس درك تمام نيروهايي است كه پيرامون فرد را تشكيل مي‌دهند، بنابراين مي‌توان قوانين اين كتاب را مبنا و دستورالعملي براي موفقيت در تمام زمينه‌ها قرار داد، زيرا پس از خواندن اين كتاب شما مي‌توانيد همه آن نيروهاي محيطي را درك و از آن‌ها در راستاي موفقيت خود استفاده كنيد.

قیمت محصول:

169,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما