مباني موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب كه نقشه راهي است براي همگان، بازاريابان حرفه‌اي، صاحب مشاغل كوچك، آموزگاران، استادان، شاگردان و پدران و مادران، همه كساني كه مشتاق‌اند به اهداف و خواسته‌هاي خود برسند، مي‌‌‌خوانيم: چگونه پيامد هر رخدادي را، با تغيير دادن واكنش خود به آن، دگرگون سازيد. چگونه به استادان و دوستاني دست‌يابيد كه درهاي توفيق را به روي شما مي‌گشايند. چگونه طرح‌هاي ناتمام گذشته را به پايان رسانيد و روابط آسيب‌ديده خود را شفا بخشيد. چگونه آماده باشيد كه وقتي فرصتي مغتنم پيش مي‌آيد از آن بهره‌ بگيريد. چگونه بر وقت خود مديريت كنيد تا اطمينان يابيد براي تمركز بر موفقيت وقت داريد. چگونه به موقعيت خوب ((نه)) بگوييد تا براي موقعيت ((عالي)) امكان و وقت داشته باشيد.

قیمت محصول:

99,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما