ردپاي خدايان (جايگاه اسطوره در زندگي معاصر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بي‌دليل نيست كه هميشه مضطربيم و در زندگي هيچ‌وقت روي آرامش را نمي‌بينيم. اصلا عجيب نيست كه هر روزء تصور مي‌كنيم راهي براي لذت بردن از زندگي يافته‌ايمء تخت گاز به سمتش مي‌رويم و در نهايت مي‌فهميم كه سرابي بيش نبوده است و لذت‌ها همه آني‌اند... جيمز هاليس در اين كتاب به ما مي‌گويد كه شناخت اسطورهء حلقه مفقوده در زندگي انسان معاصر است. بيگانگي با اسطوره‌ها فقداني است كه سراسر زندگي ما را دچار رنج روحيء پوچيء اضطرابء ترس و... مي‌كند. شايد اين كتاب حكم همان قايقي را داشته باشد كه در امواج سهمگين زندگيء ما را به ساحل آرامش مي‌رساند.

129,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما