مجموعه به سوي كاميابي (4 جلدي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همه ما روياها و آرزوهايي داريم... همه ما در اعماق روح خود مي‌خواهيم باور كنيم كه داراي موهبت خاصي هستيم، مي‌توانيم تغيير و تفاوتي ايجاد كنيم، مي‌توانيم به طريق خاصي در ديگران نفوذ كنيم و مي‌توانيم جهان فعلي را به صورت دنياي بهتري در آوريم. آرزوي شما چيست؟ شايد رويايي است كه آن را فراموش كرده‌ايد و يا در شرف زوال و نابودي است. اگر آرزوي شما عملي مي‌شد، وضع امروزي شما چگونه بود؟ اكنون چند لحظه وقت صرف كنيد و در رويا و آرزوي خود فرو برويد و ببينيد خواسته واقعي شما در زندگي چيست؟ در اين مجموعه 4 جلدي رابينز به شما كمك مي‌كند كه قدرت نامحدود را در وجود خود بيابيد و به روياهاي خود تحقق بخشيد.

359,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما