خنگمان می‌کنند (نقشه پنهانی مدارس اجباری)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

«خنگمان می‌کنند» در برگیرنده تجارب شخصی یک معلم با سابقه و نقدهای صریح وی به سیستم آموزش‌ و پرورش جهانی است که کودکان را تک بعدی و مصنوعی بار آورده و از شیوه زیست در فضاهای طبیعی محروم می‌سازد.

58,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: