مواجهه با سكوت (گزيده مقالات تورو تاكه‌ميتسو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين تابستان... (1962) قدم زدن در كشتزارهاي هوكايدو هيچ شباهتي به راه رفتن در پياده‌روهاي شهر ندارد و نمي‌توانم با هيچ‌گونه شبيه‌سازي و محاسبه‌اي كه نوعي كاست ارزش‌هاست اين تفاوت را بيان كنم. ايستادن در يك مزرعه با چشم‌اندازي هموار كه براي كيلومترها ادامه دارد. به اين مي‌انديشم كه شهر به دليل طبيعتش، روزي رها خواهد شد. روزي از چشم خواهد افتاد. بدون مصرف؛ و تنها زمان از او عبور مي‌كند. كيفيت غيرطبيعي زندگي شهري از تورمي نامعمول و گزافه‌گويي‌هاي عصبي حاصل مي‌شود. آيا از چنين موقعيتي به ظاهر فعال چيز مفيدي به دست مي‌آيد؟

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: