پيروزي فكر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بناي آينده را با مصالح فكري بايد بسازيم. خودمان بي‌خبريم كه سعادت يا تيره‌بختي را در زندگي‌مان، با فكر خويش فراهم مي‌كنيم. بناي كاينات بر روي اين اصل گذاشته شده، و نام آن را تصادف نهاده‌اند. در اين صورت، سرنوشت خود را انتخاب و آماده كن، علاقه توليد علاقه مي‌كند و از كينه كينه مي‌زايد.

45,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما