ناخوشي‌هاي تمدن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب تمدن و ناخشنودي‌هاي آن يكي از آثار جاويدان فرويد پيرامون فرهنگ و رابطه آن با عصبيت مي‌باشد اين كتاب در سن 75 سالگي در سنين پختگي و رسيدگي پسيكاناليز نوشته شده است. ما اكنون پس از يك قرن با خواندن اين كتاب مشاهده مي‌كنيم كه تاثير متقابل روانشناسي فردي و اجتماعي در سير تحول تاريخي انسان در اين كتاب معروف و جهاني به‌طرزي عالي بيان شده است.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما