احتياط كنيد سرتان به لوستر نخورد (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زن اگر بخواهد برود مي‌رود، حتا اگر از آسمان سنگ ببارد چه برسد به باد و برف. زن‌هايي كه در باد و برف به راه نمي‌افتند قصد رفتن ندارند وگرنه خيلي از آن‌ها در چنين هواهايي به راه افتاده‌اند. آن‌ها وقتي مي‌روند از هيچ ‌چيز نمي‌ترسند؛ حتا از مرگ؛ و اثبات اين حرف‌ها خليي سخت نيست. براي نمونه مي‌توان گفت اگر يك روز يخ‌هاي قطب شمال ذوب شوند جسد بسياري از زنان روي آب مي‌آيد.

قیمت محصول:

12,000 تومان


نظرات شما