بهداشت رواني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تعريف كردن دقيق بهداشت رواني و بيماري رواني دشوار است. افرادي كه نقش‌هاي خود را در جامعه اجرا مي‌كنند و رفتار آنها مناسب و سازگارانه است، سالم در نظر گرفته مي‌شوند. برعكس،‌ كساني كه نمي‌توانند نقش‌هاي خود را برآورده كنند و مسئوليت‌هاي خود را انجام دهند يا رفتارشان نامناسب است، بيمار انگاشته مي‌شوند. سازمان بهداشت جهاني، بهداشت يا سلامتي را به صورت حالت كامل خوب بودن جسماني، رواني و اجتماعي نه صرفا فقدان بيماري يا ضعف و ناتواني تعريف مي‌كند. افراد در حالت سلامت هيجاني، جسماني، و اجتماعي مسئوليت‌هاي زندگي را برآورده مي‌كنند، در زندگي روزمره به صورت موثر انجام وظيفه مي‌كنند، و از روابط ميان ‌فردي و خودشان خشنود و راضي هستند.

180,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما