پنجمين فرمان (خلق سازمان يادگيرنده)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر است. همه ما در زندگي حرفه‌اي و شخصي خود با مسايل دشوار و ناگزيري روبه‌رو مي‌شويم و بايد براي حل آنها چاره‌اي بينديشيم. بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چاره‌هايي بوده و كوشش زيادي در اين راه مبذول داشته‌اند. هر چند اين تلاش‌ها بي‌ثمر نبوده، ولي هر يك با آفاتي نيز همراه بوده‌اند. ساده‌انگاري شايع‌ترين اين آفات است. اين كتاب تلاشي است در جهت شناسايي ريشه‌هاي تفكر ساده‌انگارانه مديران و تبيين ناتواني‌هايي كه از اين رهگذر سازمان‌ها را گرفتار مي‌كنند.

59,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما