ماوراي طبيعي شدن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب «ماوراي طبيعي شدن» توسط يك دانشمند نخبه و يك آموزگار عاشق نوشته شده است. اين كتاب نشان مي‌دهد چگونه فراتر از زندگي عادي قدم برداريم و وارد يك زندگي خارق‌العاده شويم. جو با استفاده از حوزه‌هاي متنوع علمي مانند اپي‌ژنتيك، بيولوژي مولكولي، نوروكارديوگرافي و فيزيك كوانتومي، مرزهاي سنتي‌اي را كه بين انديشه‌ي علمي و تجربه‌ي بشري فاصله افكنده‌اند، در مي‌نوردد. در طول تاريخ بشر بسيار پيش آمده است كه افراد عادي تجربه‌هايي را از سر گذرانده‌اند كه آنها را به وراي محدوده‌ي آن چيزي رسانده است كه ما ممكن مي‌پنداريم. جو ديسپنزا با سبكي ساده، سليس و قابل فهم كشفيات تحول آفرين علم كوانتومي و آموزه‌هاي عميق گذشته را كه عرفا عمر خود را وقف تسلط بر آن مي‌كردند در يك كتاب گرد هم آورده است – او به ما نشان مي‌دهد كه چطور ماوراء طبيعي شويم.

قیمت محصول:

99,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما