سرگذشت فيزيك نوين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف كتابي كه پيش روي شماست، سرگذشت فيزيك نوين، بيشتر شناساندن فيزيك معاصر است نه فهماندن آن. فيزيكي كه با صفاتي مانند دشوار. پيش‌بيني‌نشدني، گستاخ و واكنشگر شناخته شده است. وانگهي اين سخن‌ها تازه نيست. تاريخ فيزيك سرگذشتي پر از پيكار و نفي و اثبات است و پر از شاهراه‌ها و بن‌بست‌هاست.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما