داستان دوستي ارنست و سلستين


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اولِ اولِ داستان، ارنست و سلستين همديگر را نمي‌شناختند. خب اين خيلي طبيعي است، چون سلستين با بقيه‌ي موش‌ها در دنياي زيرِ زمين زندگي مي‌كرد و ارنست هم با ساير خرس‌ها روي زمين زندگي مي‌كرد. خانه‌ي موش‌ها زيرِ زمين است و خانه‌ي خرس‌ها هم روي زمين. هميشه همين‌طور بوده و هيچ‌كس نديده كه تا حالا خرس‌ها و موش‌ها با هم دوست باشند و معاشرت كنند. خب معمولاً موش‌ها از خرس‌ها مي‌ترسند و خرس‌ها از موش‌ها خوششان نمي‌آيد. اما خرس و موش داستان ما يك خرس و موش معمولي نبودند و براي همين داستان دوستي ارنست و سلستين يك داستان معمولي نيست!

76,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما