استيون هاوكينگ (1 عمر در كار علم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«اندك دانشمنداني در دوران حيات خود به اسطوره بدل مي‌شوند. استيون هاوكينگ يكي از آنان است. خوب است كه اين زندگي‌نامه پراستناد و بي‌اندازه روان را بخوانيم تا بدانيم تصوير رسانه‌پسند نابغه گنگ افليج در اصل انساني حساس و شوخ‌طبع و بلندپرواز و گاهي هم يك‌دنده بود.» «در اين كتاب بحث فراتر ار بررسي ساده زندگي يك شخص است... نگاه ما به درون شگفتي‌هاي رازآلود زندگي انسان كم مانندي است كه افكار و انگاره‌هايش به آن سوي مرزهاي معلوليت جسماني‌اش به پرواز درآمده بود.»

104,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما