فراواني‌ات را بپذير (چرا قرار است ثروتمند باشي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب «فراواني‌ات را بپذير!» يك كتاب روانشناسي - اجتماعي و اقتصاديست كه سعي دارد علل «متوسط» بودن و محدوديت‌هاي فكري را مطرح كند و پس از به چالش كشاندن مخاطب و او را به درك عميق‌تري از هستي، قوانين «فكر» و «طبيعت» دعوت كند. نويسنده با طرح مقوله‌هايي چون قرباني‌گري / «خود» خواهي، نقش رسانه و برخي باورهاي غلط اجتماعي و خانواده، رويكرد متفاوتي نسبت به فقر، ثروت، انتخاب، خوشبختي و موفقيت ارائه مي‌دهد. اين كتاب به طور ريشه‌اي، با ابزاري قدرتمند و فوق‌العاده انگيزشي، همه را به پذيرش فراواني دعوت مي‌كند كه مطمئنا نقطه عطف خاصي در زندگي بساري از افراد خواهد بود.

18,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما