مكانيزم‌هاي دفاع رواني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«مكانيزم‌هاي دفاع رواني» مشتمل بر چهار فصل است كه در فصل يكم تعريف مكانيزم‌ها، شناخت ناكامي و تعارض،خود و مكانيزم‌ها و اضطراب، ديدگاه نوين در باب بخش‌بندي سه‌گانه روان، توصيف و تحليل مي‌شود. در فصل دوم و سوم ويژگي‌هاي مكانيزم‌هاي دفاعي و شناخت مكانيزم‌ها و انواع آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد. فصل چهارم به گروه‌بندي مكانيزم‌هاي دفاعي يعني مكانيزم‌هاي رشد يافته، رشد نايافته، نوروتيك، خودشيفتگي، اختلال شخصيت، هستيريك و... نقش آن‌ها در درمان اختصاص يافته است. به‌ندرت كتابي چنين جامع و همه جانبه در خصوص مكانيزم‌هاي دفاع رواني به رشته تحرير درآمده است. مطالعه كتاب براي روانشناسان،روانپزشكان، مددكاران و متخصصان سلامت سودمند و ضروري است.

54,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما