تحقيقات بازاريابي از منظر دانشگاه هريوت وات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تحقيقات بازاريابي تابعي است كه مصرف‌كننده، مشتري و عموم مردم را از طريق اطلاعات به بازارياب ارتباط مي‌دهد. اين اطلاعات براي تمايز و تعريف فرصت‌هاي بازاريابي و تهديد و يا مشكلات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين موضوع همچنين براي ايجاد، بهبود و ارزيابي فعاليت‌هاي بازاريابي و براي پايش عملكرد بازاريابي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تحقيقات بازاريابي همچنين شامل موتورهايي براي جمع‌آوري داده‌ها، تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده و تفسير آن‌ها و همچنين برقراري ارتباط بين يافته‌ها هستند. اين تحقيقات تجربيات پيشين را در كنار وضعيت موجود و آينده پيش‌بيني شده، مدنظر قرار مي‌دهند.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما