دنيايتان را به گونه‌اي كه مي‌خواهيد بيافرينيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مشيت اغلب عزم راسخ تلقي مي‌شود، مثل سگ‌هاي ستبر سيته و گازگير كه رها نمي‌كنند تا به هر قيمتي شده است به هر آنچه مي‌خواهند برسند. از اين منظر، مشيت نيرويي در كائنات است و همه چيز و همه كس به اين نيروي نامرئي مرتبط است.شيوه‌ي نگرشي كه سخت‌كوشي را با تلاش بي‌وقفه در جهت دستيابي به برتري توام مي‌كند، راه رسيده به موفقيت است. به هر حال، مشيت در اين كتاب به گونه‌اي بسيار متفاوت معرفي شده است. نويسنده مشيت را به مثابه‌ي نيرويي در كائنات بررسي كرده است كه امكان خلقت را فراهم مي‌آورد. اين كتاب به بررسي مشيت مي‌پردازد، نه به مثابه كاري كه شما مي‌كنيد، به عنوان انرژي‌اي كه شما بخشي از آن هستيد. اين اولين كتاب است كه مشيت را به عنوان ميدان انرژي‌اي مي‌نگرد كه به وسيله‌ي آن مي‌توانيد سرنوشت خود را رقم بزنيد.

قیمت محصول:

17,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما