توانگران چگونه مي‌انديشند


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رمز و راز رسيدن به موفقيت و ثروت، ارتباطي با بخت و اقبال ندارد. اين رمز و راز در اصول و تكنيك‌هايي نهفته است كه ريشه در فكر و انديشه انسان دارد. هفت تن از موفق‌ترين مردان ثروتمند جهان، كه در شرايطي كاملاً متفاوت با يكديگر مي‌زيسته‌اند، رمز و راز كاميابي خود را در اين كتاب آشكار مي‌كنند. تدابير اين مردان موفق و هزاران تن ديگر كه چون آنان به جاه و مقام و توانگري رسيده‌اند، در اين كتاب از ديدگاه روان‌شناسي تجزيه و تحليل شده تا خواننده بتواند به اقتضاي نياز خود از آنها بهره‌گيرد.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما