ديالكتيك تنهايي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

عشق براي آنگه محقق شود بايد قوانين دنياي ما را زير پا بگذارد. عشق رسوا و خلاف قاعده است، جرمي است كه دو ستاره با خارج شدن از مدار مقررشان و به هم پيوستن در ميان فضا مرتكب مي شوند. مفهوم رمانتيك عشق كه متضمن گسستن و گريختن و فاجعه است يگانه مفهومي از عشق است كه امروز ما مي‌شناسيم چون همه چيز در جامعه ما مانع از آن است كه عشق انتخابي آزاد شود.

10,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما