ديالكتيك تنهايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عشق براي آنگه محقق شود بايد قوانين دنياي ما را زير پا بگذارد. عشق رسوا و خلاف قاعده است، جرمي است كه دو ستاره با خارج شدن از مدار مقررشان و به هم پيوستن در ميان فضا مرتكب مي شوند. مفهوم رمانتيك عشق كه متضمن گسستن و گريختن و فاجعه است يگانه مفهومي از عشق است كه امروز ما مي‌شناسيم چون همه چيز در جامعه ما مانع از آن است كه عشق انتخابي آزاد شود.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما