نوروتراپي و نوروفيدبك (درمان مغزمحور براي مشكلات روان‌شناختي و رفتاري)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

امروزه دانشمندان دريافته‌اند كه مغز انسان توانايي اين را دارد كه با درگير كردن خود در فعاليت‌ها و چالش‌هاي جديد در تمام دوران زندگيء نورون‌هاي جديد بسازد. بدين ترتيب اين امكان براي مغز فراهم مي‌شود كه خود را بازسازي كند. در كتاب نوروتراپي و نوروفيدبك دو دانشمند و متخصص باليني تاريخچه و سازوكار اين پيشرفت‌ها را با مثال‌هاي متعددي ارائه داده و مجموعه گسترده رو به رشد پژوهش‌هايي را معرفي كرده‌اند كه ثابت مي‌كنند مغز را مي‌توان آموزش داد تا خودش را تنظيم كند و از رهگذر فرايند نوروفيدبكء يا بازخورد زيستي عصبيء كارآمدتر و تواناتر شود. دانشجويانء متخصصان بالينيء روانشناسان و مشاوران با خواندن اين كتاب درمي‌يابند كه كاركرد نادرست مغز چگونه اتفاق مي‌افتد و زماني كه مشاوره و درمان دارويي براي مشكلات رفتاري و رواني ناكارآمد استء چه نوع تدابير درماني جايگزيني را مي‌توان به كار برد. اين كتاب با بحث روشن و موجز اما عميق در حوزه گسترده و پيچيده عصب‌درماني و نيز مباني تجربي زيربنايي آنء چهارچوبي براي كارشناسان فراهم مي‌كند تا نوروفيدبك را در پژوهش‌ها و فعاليت‌هاي عملي‌شان وارد بكنند. بدون هيچ‌گونه شرمي اذعان مي‌كنم كه تحت تاثير كار علمي و خلاقانه نويسندگان نوروتراپي و نوروفيدبك قرار گرفتم كه هم مباني نوروفيدبك را عرضه و هم خلاصه‌اي عالي از يافته‌هاي امروزي درباره مغز و پژوهش‌هاي عصب‌شناختي مي‌كنند. اين كتاب متني است آرماني براي هر حوزه‌اي كه مبنايش مغزء رفتارء رشد و ارتباطات انساني باشد.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما