روانشناسي نفوذ (هنر متقاعد كردن ديگران)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مزيت اصلي كتابي كه در دست داريد، ذوق و هنر نويسنده در بيان شيوا و داستان‌گونه مفاهيم علمي و پيچيده روانشناسي اجتماعي است، و همين نوآوري بوده است كه اين كتاب را تبديل به يكي از پرفروش‌ترين كتب حال حاضر در حوزه بازاريابي در غرب نموده است. نويسنده با بررسي برخي از زيربناهاي رفتاري بسيار مهم انسان ها، به‌خوبي نشان مي‌دهد كه تا چه حد رفتار بشر تحت تاثير باورها و چارچوب‌هاي ذهني مشترك جامعه پيراموني او و رفتار سايرين قرار دارد. همچنين مطالب كتاب روشنگر اين واقعيت است كه رفتار فردي يك انسان را هرگز نمي‌توان مستقل از كنش‌ها و چاچوب‌هاي مشترك حاكم بر جامعه پيراموني وي تحليل نمود. اين نيروي اجتماعي، در بسياري از مواقع آن‌چنان پر قدرت عمل مي‌كند كه مي‌تواند جمعي را خود خواسته به‌سوي پايان دادن جمعي زندگي زندگي سوق دهد. بر اين اساس، نويسنده كتاب تلاش كرده است تا خواننده را با قواعد تاثيرگذاري و نفوذ اجتماعي آشنا كرده و نكاتي كاربردي براي مديريت آن، استفاده از مزايا، و جلوگيري از آثار مخرب آن پيشنهاد كند. همچنين از آنجا كه تامل در علوم و حوزه‌هاي مربوط به درك كنش‌هاي اجتماعي است. بنابراين علاوه بر مديران و متخصصين علوم اجتماعي، مطالعه اين اثر ارزشمند را به صاحبان كسب و كار، مربيان و كارمندان و همه كساني كه در زندگي خودخواهان ارتباطي موثر با ديگران هستند، توصيه مي‌كنيم.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما