فيزيولوژي اعصاب و غدد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب به افزايش سطح دانش فيزيولوژيِ دانشجويان رشته روانشناسي مي‌پردازد. سرفصل‌هاي كتاب حاضر، كه با حداقل نياز به مفاهيم پيش‌نياز زيست‌شناسي و به زباني ساده ارايه شده عبارتند از: سلول‌ها و تكانه‌هاي عصبي، تبادل پيام در سيناپس‌ها، آناتومي دستگاه عصبي، رشد و انعطاف‌پذيري مغز، هورمون‌ها: دستگاه تبادل اطلاعات شيميايي.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما