فيزيولوژي اعصاب و غدد درون‌ريز


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب براي دانشجويان رشته روان‌شناسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس ”فيزيولوژي عمومي(اعصاب و غدد)“ به ارزش 3 واحد تدوين شده است و داراي اين عناوين مي‌باشد: فنون و روش‌هاي تحقيق در علوم اعصاب، سوخت و ساز ياخته‌هاي عصبي، ويژگي‌هاي ساختماني و عملي ياخته‌هاي عصبي، سيناپس و انتقال پيام‌ها بين نورون‌ها، بافت همبند عصبي، چگونگي ايجاد و شكل‌گيري دستگاه عصبي مركزي، سيستم‌ها حسي دستگاه عصبي، سيستم‌هاي حركتي دستگاه عصبي، مغز و حالات هيجاني، اعمال عالي دستگاه عصبي، دستگاه عصبي خودكار، اعصاب مركزي و نخاعي، تفاوت‌هاي ساختماني و عملي نيمكره‌هاي مغز، فيزيولوژي غدد درون‌ريز.

42,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما