روانشناسي تربيتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

”روان‌شناسي تربيتي“ شاخه‌اي از روان‌شناسي است كه با مسائل تعليم و تربيت نظير يادگيري، آموزش، سنجش و ارزشيابي و روش‌هاي مختلف تدريس سروكار دارد. به يك تعبير، روان‌شناسي تربيتي پلي است بين دو حوزة روان‌شناسي و تعليم و تربيت. كتاب روان‌شناسي تربيتي شامل پنج فصل با عناوينِ مقدمات و تعاريف، رشد، يادگيري، انگيزش و تعليم و تربيت، هوش و خلاقيت بوده، با هدف ارائة دو واحد درس روان‌شناسي تربيتي و براي استفاده در دوره‌هاي كارشناسي دانشگاه‌ها و دوره‌هاي تربيت معلم تهيه شده است.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما