روانشناسي تربيتي (نظريه و كاربست)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف اين كتاب اين است كه: - اطلاعاتي را ارائه دهد كه كاملا، به روز و پژوهش‌مدار باشد و در عين حال، واضح و عملي بوده و پر از نمونه‌ها و مثال‌هايي درباره مفاهيم مهم باشد. - توصيه‌هايي را براي كاربست در بر داشته باشد كه مستقيما بر پژوهشي كلاسي استوار باشند، طوري كه مطمئن شود وقتي كاري را كه توصيه كرده است انجام دهيد موثر واقع شود. - به شما كمك مي‌كند تا آنچه را كه در روانشناسي تربيتي آموخته‌ايد به تدريس خود انتقال دهيد و از طريق مثال‌هاي واقعي، بين نظريه و كاربست ارتباط برقرار كنيد. اميد است پس از مطالعه اين كتاب اهداف آن را دانشجويان و مربيان محترم مورد استفاده قرار دهند.

قیمت محصول:

165,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما