برافراشتن ناهشيار


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان‌درماني پويشي متمركز كوتاه‌مدتِ دكتر دوانلو بر مبناي نظريه‌هاي روانكاوي فرويد، روابط ابژه‌ي كلاين و دلبستگي بالبي بنيان‌گذاري شده است و بخشي از هر نظريه را به خدمت گرفته، و با تركيبي خلاقانه از آن‌ها، ديدگاه كارآمد و مؤثري را پديد آورده است. دوانلو تمركز بر ماهيت غريزي انسان و متولد‌شدن با غرايز مرگ و زندگي را از روانكاوي فرويد . . .، تأكيد بر شكل‌‌گيري دلبستگي به‌عنوان نياز بنيادين روان را از بالبي و تمركز بر چگونگي روابط با والدين را از كلاين به گونه‌اي با يكديگر‌ درآميخته است كه مفاهيمي جديد و دركي جامع از انسان و نورز‌هايش ارائه كرده است. اين تركيب هوشمندانه موجب خلق روشي مؤثر در روان‌درماني‌هاي معاصر شده است. اگرچه دكتر دوانلو در نوشته‌هايش اشاره‌ي مستقيمي به اين افراد نكرده است ‌اما محتواي آن‌چه بيان مي‌كند روشنگر الهام‌گرفتن از انديشه‌هاي آنان است. يكي از ايرادهاي اساسي وارد‌شده به نوشته‌هاي دكتر دوانلو، عدم اتصال تكنيك وي به نظريه‌هاي زيربنايي آن است. در اين نوشتار، من بر اساس فهم خود، اين ارتباط را نوشته‌ام تا بخشي از اين خلأ نظري را كامل كنم.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما