روانشناسي كاربردي يوگا


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اسرار بزرگ در زندگي ما عبارتند از درك شخصيت، روش برقراري ارتباط با ديگران و جهان اطراف و مطالعه جايگاه ما در گستره وسيع پديه‌ها. چگونه مي‌توانيم تجربه شخصي و روش تعامل با جامعه را بهبود دهيم تا زندگي شاد، هماهنگ و موثري داشته باشيم؟ پرسش ديگري كه با آن موجه هستيم، تبيين چنين پرسش‌هايي طي هزاران سال است كه توسط يوگا مطرح و به آنها پاسخ داده شده است. كتاب حاضر تلاش مي‌كند آموزه‌هاي يوگا را از منظر روانشناسي، روانكاوي و علوم غربي تحليل كند تا ديدگاهي نسبت به شخصيت انسان به ما بدهد ايده‌اي از اينكه به كجا مي‌رويم و راهنمايي براي پيشرفت در مسير اين سفر...

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما