روانشناسي فيزيولوژي (فيزيولوژي رفتار) جلد 1


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بخش اول اين كتاب به مباني علوم اعصاب رفتاري مربوط مي‌شود: تاريخچه اين رشته، ساختار و وظايف نورون‌ها، آناتومي نورون، داروشناسي رواني، و روش‌هاي تحقيق. بخش دوم به درون‌دادها و برون‌دادهايي مربوط مي‌شود كه رفتار را هدايت مي‌كنند: سيستم‌هاي حسي و سيستم حركتي. بخش سوم به طبقات رفتار مخصوص گونه مربوط مي‌شود: خواب، توليد مثل، رفتار هيجاني، و گوارش. فصل مربوط به رفتار توليد مثل، رفتار والد به علاوه عشق‌بازي و جفت‌گيري را شامل مي‌شود. فصل مربوط به هيجان، بحث درباره ترس، خشم و پرخاشگري، انتقال هيجان‌ها، و احساس هيجان‌ها را شامل مي‌شود. فصل مربوط به رفتار گوارش، مباني عصبي و متابوليك نوشيدن و خوردن را در برمي‌گيرد. بخش چهارم اين كتاب، يادگيري را بررسي مي‌كند، از جمله پژوهش درباره انعطاف‌پذيري سيناپسي، مكانيزم‌هاي عصبي كه مسئول يادگيري ادراكي و يادگيري محرك ـ پاسخ (از جمله شرطي‌سازي كلاسيك و كنشگر)، يادزدودگي انسان، و نقش هيپوكامپ در يادگيري ارتباطي...

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما