روانشناسي نابهنجاري جنسيت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خواندن كتاب پيش رو را هم به كساني توصيه مي‌كنيم كه اگر چه قصد ورود تخصصي به سكس‌تراپي ندارند، اما خواهان اطلاعات مختصر و در نوع خود كافي در اين زمينه هستند، و هم به آن دسته از كساني كه به صورت بسيار تخصصي قصد ورود به اين حوزه را دارند. در مورد چرايي استفاده دسته اول از كتابي با ارجاعات علمي همين بس كه متاسفانه اطلاعات قشر غيرمتخصص جامعه‌ ما به طرز وسيعي تحت تاثير غيرمتخصصان و يا حتي متخصصاني است كه بدون ارجاعات علمي و يا حداقل كلينيكي، نقطه نظر خود را بر كرسي ذهن مخاطب محترم مي‌نشانند. و اما در مورد دسته دوم آنكه امروز روانشناسي و رشته‌هاي مرتبط با سرعتي زياد در سطح دنيا و آن هم بر اساس تخصصي شدن "موضوع"ي به رشد خود ادامه مي‌دهد و نه تخصصي شدني بر مبناي "رويكرد" درماني و نه بر اساس "سن" مراجع. از همين رو براي كساني كه به دنبال پلي ميان رشته روانشناسي و "موضوع" سكس‌تراپي مي‌گردند تا وارد اين دنياي علمي بزرگ شوند كتاب پيش رو به آنها پيشنهاد مي‌شود...

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما