نوروپسيكولوژي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دانش نوروپسيكولوژي از ميان رفتارها و فرآيندهاي ذهني، به كاركردهاي عالي رواني مانند تفكر، زبان، يادگيري و حافظه در سطوح عالي انساني، ادراك حسي و ... كه وجوه اساسي در تمايز بين انسان و حيوان است، مي‌پردازد. در اين زمينه از علم، قشر مخ و كاركردهاي مربوط به آن بيش از هر بخش ديگري از دستگاه‌هاي زيستي بررسي مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت: نوروپسيكولوژي بيش از هر چيز به مطالعه پيوند ميان قشر مخ و كاركردهاي عالي رواني علاقه‌مند است. هدف از اين درس آشنايي با اساس فيزيولوژيك و عصبي پديده‌هاي رواني و رفتاري و نيز شناخت چگونگي مطالعه و تحقيق در نابهنجاري‌هاي رفتاري در ارتباط با فيزيولوژي، اعصاب و غدد است.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما