خانواده‌درماني نكات كاربردي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خانواده‌درماني واژه‌اي است كه به روش‌هاي كار با خانواده‌هاي داراي مشكلات زيستي، رواني و اجتماعي اطلاق مي‌شود. كتاب حاضر شرحي است از روش‌هاي كاربردي خانواده‌درماني كه عمدتا با رويكردي سيستميك، تكوين يافته‌اند.

قیمت محصول:

90,000 تومان


نظرات شما