آسيب‌شناسي رواني (ويراست ششم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آسيب‌شناسي رواني يكي از دروس اصلي و مهم براي دانشجويان رشته روانشناسي باليني است. با وجود اينكه، كتاب‌هاي بسياري در اين زمينه وجود دارد، اما كتاب حاضر متفاوت از تمام كتاب‌‌هايي ست كه تاكنون در اين زمينه ترجمه شده است، اين كتاب با نگرشي كانادايي به آسيب‌شناسي رواني پرداخته است، و به طور گسترده‌اي ديدگاه‌هاي نظري را در آسيب‌شناسي رواني مدنظر قرار داده است. همچنين، در اين كتاب از تحقيقات و پژوهش‌هايي استفاده شده است كه بيشترين حمايت تجربي را داشته اند. از اينرو، به همه متخصصين روانشناسي، مشاوره و حوزه سلامت روان، مطالعه اين كتاب پيشنهاد مي‌گردد.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما