صورت‌بندي روان‌پويشي كابانيس


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فرمول‌بندي يا صورت‌بندي در روان‌درماني به دليل پيچيدگي طبيعي عمدتا براي روان‌درمانگران تازه‌كار دشوار است. در بيشتر مطالبي كه تا به حال در اين زمينه نوشته شده، صورت‌بندي در قالب توضيح مفصل يك يا چند مورد باليني آمده است. كابانيس و همكارانش در اين كتاب به شكلي متفاوت، با شرح مختصر از موارد متعدد باليني، به خواننده كمك مي‌كنند از اين كتاب به صورت منبع راهنما براي آموختن و تمرين كردن مطالب آموخته شده به طور پيوسته و پله پله استفاده كند. نويسندگان در اين كتاب هم مانند كتاب پيشين خود در هر بخش مفاهيم پيچيده را به شكل ساده و قابل درك توضيح مي‌دهند، به شكلي كه مخاطب تازه كارتر هم بتواند بدون سابقه چندان در زمينه تحليلي، از اين مفاهيم به شكل مناسب براي صورت‌بندي استفاده كند. طبيعت كار روان‌درماني تحليلي اقتضا مي كند از بدو درمان نوعي فرضيه سازي يا صورت‌بندي اوليه شكل بگيرد و درمانگر در كار با مراجع درستي آن را به بوته آزمايش بگذارد. به اين ترتيب صورت‌بندي در تعامل با مراجع به طور مدام تصحيح مي‌شود. صورت‌بندي اوليه به درمانگر كمك مي كند از همان ابتدا بتواند توصيه درماني مناسب به مراجع بدهد و در اين حال به هدف‌گذاري در ابتداي درمان كمك مي كند. در طول درمان هم فرمول‌بندي به درمانگر كمك مي كند نيازهاي رشدي و سطح غالب عملكرد رواني هر مراجع را بهتر بفهمد و اين فهم درمانگر را در موقعيت بهتري قرار مي‌دهد كه تا حد ممكن، براي هر مراجع و در هر فاز درمان، بين «نياز» و «آرزو» تمايزقائل شود و در نتيجه مداخله مناسب تري در راستاي كمك به رشد مراجع خود داشته باشد.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما