مقياس‌هاي سنجش ازدواج و خانواده


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شامل آزمون‌‌هاي: 1- مقياس قصه عشق 2- مقياس رضايت زناشويي پراكاس 3 - پرسشنامه تعارضات زناشويي 4- پرسشنامه برتري هاي انتخاب همسر 5- پرسشنامه عملكرد خانواده 6- مقياس عشق 7- پرسشنامه سازگاري خانواده داراي زنان شاغل 8- مقياس صميميت زناشويي 9- پرسشنامه تعهد زناشويي 10- مقياس رضايت زناشويي آمري سراج و غيره

150,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما