روانشناسي خانواده عشق و ازدواج (مديريت خانواده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

موضوع كتاب حاضر، روانشناسي خانواده، عشق و ازدواج است. علاوه بر اين، به بحث جديدي، در بخش چهارم كتاب، با عنوان «مديريت خانواده» پرداخته شده است. تاكيد كتاب بر جنبه‌هاي كاربردي بيشتر از جنبه‌هاي نظري بوده است. ازدواج يكي از مهم‌ترين تصميم‌گيري‌ها در زندگي هر فرد است. مطالعه روابط زوجين به روشن شدن چهارچوب‌هاي ساختاري كه روابط زوجين در آن شكل مي‌گيرد كمك مي‌كند.

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما