مصاحبه انگيزشي در درمان مشكلات رواني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مهم‌ترين هدف مصاحبه انگيزشي كمك به مراجعان براي خاتمه دادن به ترديد، و افزايش انگيزش دروني آنان براي تغيير است. ديگر اينكه، مصاحبه انگيزشي انعاطاف‌پذير است و مي‌توان به هر يك از صورت‌هاي زير از آن استفاده كرد: - به صورت روشي درماني به تنهايي و مستقل؛ - به عنوان برنامه‌اي پيش‌درماني يا كمكي با درمان‌هاي ديگر؛ - به عنوان روشي براي ايجاد انگيزه در افرادي كه نياز به درمان دارند تا در پي درمان برآيند؛ - يا به صورت مجموعه‌اي تلفيقي كه در درون آن درمان‌هاي ديگر را هم بتوان اجرا كرد.

69,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما