مديريت ارتباط با مشتريان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه مديريت ارتباط با مشتريان به صورت يك عامل حياتي براي حفظ بقا درآمده است. مديريت ارتباط با مشتريان يا سي.آر.ام براي افراد مختلف، معاني متفاوتي دارد. بيشتر افراد از سي.آر.ام براي اشاره به مديريت ارتباط با مشتري وعده‌اي هم از آن براي اشاره به بازاريابي مشتري استفاده مي كنند. عده‌اي هم اصطلاح بازاريابي روابط را انتخاب مي‌كنند. سي.آر.ام - هرچه كه ناميده مي‌شود - به طور قطع يك فرآيند كسب و كار است كه روي مشتريان متمركز شده است. بسياري بر اين باورند كه وظيفه‌ي اوليه كسب و كار ايجاد و حفظ مشتري است و وظيفه‌ي سي.آر.ام قادر ساختن شركت‌ها به انجام اين كار است. كتاب مديريت ارتباط با مشتريان شامل گستره وسيعي از علوم، از جمله مديريت استراتژيك، بازاريابي، فروش،‌ منابع انساني، فناوري اطلاعات، فعاليت‌ها،‌ رهبري و مديريت تغييرات مي‌شود. 
اين كتاب، سي.آر.ام را به عنوان استراتژي اصلي كسب و كار در نظر مي‌گيرد كه كسب و كار و شبكه آن را سازماندهي مي‌كند تا براي مشتريان ايجاد ارزش كند.

قیمت محصول:

135,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما