مديريت رسانه (رويكردي راهبردي از نظريه تا عمل)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مديريت رسانه، در نگاه كلي، حوزه مطالعاتي براي پاسخ‌گويي به چگونگي اداره فرايند توليد، بازاريابي و فروش محصولات رسانه‌اي در شرايط جديد بازار رسانه‌اي است. طبيعي است كه اين مديريت براساس نوع رسانه متفاوت باشد و به همين دليل، هر پژوهشگري به جنبه‌هايي از آن توجه داشته و تعريفي عرضه كرده است. برخي از تعاريف ناظر بر رسانه‌اند و مثلا به جنبه‌هاي طراحي، هدايت و توسعه سيستم‌هاي رسانه‌اي مي‌پردازند كه اين در نوشته‌هاي «لوسي كونگ» كه متعاقبا خواهد آمد نمايان است.

قیمت محصول:

68,000 تومان


نظرات شما